Як переселенцю отримати виплати матеріального забезпечення від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності?
Ukrainian English French German Polish

Як переселенцю отримати виплати матеріального забезпечення від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності? Рекомендовані

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Як переселенцю отримати виплати матеріального забезпечення від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності?

Види виплат

За рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності здійснюються виплати таких видів матеріального забезпечення:

- допомога з тимчасової непрацездатності (виплати за листками непрацездатності, у тому числі за доглядом за хворою дитиною);

- допомога по вагітності та пологах;

- допомога на поховання.

Хто має право

Право на отримання матеріального забезпечення за рахунок коштів фонду має кожна застрахована особа (така, що сплачує або за яку сплачується роботодавцем єдиний соціальний внесок, тобто кожна офіційно працевлаштована в установі будь-якої форми власності особа або фізична особа-підприємець). Має таке право також кожна внутрішньо переміщена особа, якщо вона перебуває (або перебувала на момент настання страхового випадку) у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами або була добровільно застрахована. Крім того, право на отримання допомоги на поховання за рахунок коштів фонду мають члени сім'ї померлої застрахованої (офіційно працевлаштованої на момент смерті) особи.

Умови надання

Допомога з тимчасової непрацездатності (виплати за листками непрацездатності) надається в разі настання страхового випадку до моменту переміщення застрахованої особи.

Допомога по вагітності та пологах надається у разі настання страхового випадку до моменту переміщення застрахованої особи, а також у разі настання страхового випадку протягом 30 тижнів з дати переміщення застрахованої особи.

Допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) надається в разі настання страхового випадку до моменту переміщення отримувача допомоги.

Датою переміщення застрахованої особи вважається дата, зазначена у довідці про взяття її на облік як особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

Куди звертатися

Для отримання матеріального забезпечення за рахунок коштів фонду переселенцям із зони проведення АТО слід звертатися до районної, міжрайонної або міської виконавчої дирекції відділення фонду за фактичним місцем проживання (контактні дані та адреси виконавчих дирекцій відділень фонду додаються).

Які документи потрібні

Для отримання матеріального забезпечення з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах застрахована особа подає до робочого органу фонду такі документи:

- оригінал листка непрацездатності;

- копію першої-четвертої, одинадцятої-шістнадцятої сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

- копію довідки про взяття на облік (довідка переселенця);

- довідку, видану застрахованій особі банківською установою, про відкриття поточного рахунку для зарахування матеріального забезпечення (за наявності);

- копію трудової книжки (за наявності). У разі відсутності матеріальне забезпечення надається на підставі відомостей з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;

- довідку про нараховану заробітну плату за відповідний розрахунковий період (помісячно) із зазначенням видів виплат та кількості відпрацьованих днів (годин) (за наявності). У разі відсутності робочий орган фонду здійснює розрахунок середньої заробітної плати та суми допомоги з тимчасової непрацездатності — виходячи із розміру мінімальної заробітної плати, встановленої у місяці настання страхового випадку, в календарних днях; по вагітності та пологах — на підставі відомостей Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, у разі відсутності цих даних у зазначеному реєстрі — виходячи із розміру мінімальної заробітної плати, встановленої у місяці настання страхового випадку;

- у разі необхідності для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі ста відсотків середньої заробітної плати (доходу) застраховані особи додають копії відповідних посвідчень або інші документи, які підтверджують право на пільгу;

- копію свідоцтва про народження дитини (для встановлення віку дитини при оплаті листка непрацездатності по догляду за хворою дитиною);

- копію договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та наявну інформацію про сплачені суми єдиного внеску, зокрема, копії квитанцій про сплату єдиного внеску (для добровільно застрахованих осіб).

У разі відсутності матеріальне забезпечення надається на підставі відомостей з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.У разі відсутності у застрахованої особи можливості підтвердити свій страховий стаж, а також у разі відсутності відповідних даних у Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування робочий орган фонду здійснює розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності незалежно від страхового стажу в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу).

Для отримання допомоги на поховання одержувач допомоги (або застрахована особа у разі смерті члена и сім'ї) подає до робочого органу фонду такі документи:

- оригінал свідоцтва про смерть, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану, та оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть (у разі реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної, міської ради — довідки);

- копію першої—четвертої, одинадцятої—шістнадцятої сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

- копію довідки про взяття на облік (довідка переселенця);

- довідку, видану одержувачу допомоги (або застрахованій особі) банківською установою, про відкриття поточного рахунку для зарахування матеріального забезпечення (за наявності);

- копію договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та наявну інформацію про сплачені суми єдиного внеску, зокрема, копії квитанцій про сплату єдиного внеску (для добровільно застрахованих осіб).

Що робити, якщо переселенець передав оригінал листка непрацездатності роботодавцю на окупованій території?

Законодавчо процедура передачі оригінала листка непрацездатності підприємством працівнику не передбачена, однак, враховуючи вимоги Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.12.2014 № 37 щодо надання матеріального забезпечення за рахунок коштів фонду внутрішньо переміщеним особам винятково за умови наявності в них оригіналу листка непрацездатності, роботодавець має змогу надати його працівнику через акт передачі документів.

Процедура

Для отримання матеріального забезпечення застраховані особи звертаються особисто або через законного представника до районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення фонду за фактичним місцем проживання (перебування) із заявою, яка повинна містити реквізити банківської установи та номер поточного рахунку застрахованої особи для зарахування матеріального забезпечення, а також надають документи, що необхідні для отримання певного виду матеріального забезпечення (див. вище). Фахівці фонду проводять розрахунок наданого переселенцем листка непрацездатності й нараховують йому матеріальне забезпечення, яке протягом 10 робочих днів перераховується на особистий банківський рахунок переселенця.

Зверніть увагу!

Граничні строки на отримання виплат матеріального забезпечення

Незалежно від дати настання страхового випадку, починаючи з 01.01.2015, передбачено граничні строки на отримання виплат матеріального забезпечення. Так, матеріальне забезпечення виплачується, якщо звернення по його призначення надійшло не пізніш як через дванадцять календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім'ї, який перебував на її утриманні.

Однак якщо з певних причин внутрішньо переміщена особа не може отримати матеріальне забезпечення у визначений термін (наприклад, у переселенця відсутній оригінал листка непрацездатності), задля недопущення вичерпання граничного строку на отримання матеріального забезпечення особа має заявити про такий листок непрацездатності упродовж одного року з моменту відновлення працездатності. Листок непрацездатності може вважатися заявленим, якщо до фонду було передано роботодавцем заяву-розрахунок або переселенець особисто письмово звернувся до фонду із заявою на отримання матеріального забезпечення.

Листки непрацездатності, видані після 01.12.2014 на окупованих територіях, оплаті не підлягають

Листки непрацездатності, які були видані закладами охорони здоров'я на тимчасово окупованих та неконтрольованих територіях після 01.12.2014 року, не можуть бути підставою для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Читати докладніше:http://www.fse.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/931074

Нормативно-правові акти

Отримання внутрішньо переміщеними особами виплат матеріального забезпечення за рахунок коштів фонду відбувається відповідно до Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.12.2014 № 37, а також регламентується Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 № 1105 у редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації Фонду оплати праці» від 28.12.2014 № 77. Для страхових випадків, що настали до 01.01.2015, слід керуватися Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240.

Телефон «гарячої лінії» Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: 0-800-50-18-92.

Контактна інформація робочих органів Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Голосіївська міжрайонна виконавча дирекція (Голосіївський, Солом'янський р-ни)

03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53-А

456-09-98

455-69-63

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лівобережна міжрайонна виконавча дирекція (Дарницький, Дніпровський, Деснянський)

02094, м. Київ, вул. Попудренка, 34

566-22-08

566-57-86

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Подільська міжрайонна виконавча дирекція (Подільський, Шевченківський)

03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53-А

453-28-11

453-28-12

Приймальня Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Святошинська міжрайонна виконавча дирекція (Святошинський, Оболонський)

03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53-А

456-00-35

456-74-31

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Центральна міжрайонна виконавча дирекція (Печерський)

01601, м. Київ, Спортивна площа, 3

492-02-18

492-02-29

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контактна інформація виконавчих дирекцій відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Виконавча дирекція Вінницького обласного відділення Фонду

21037, м. Вінниця, вул. Зодчих, 22

(0432) 65-98-51

(0432) Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виконавча дирекція Волинського обласного відділення Фонду

43010, м. Луцьк, Київський майдан, 6

(0332) 78-90-12

(0332) Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виконавча дирекція Дніпропетровського обласного відділення Фонду

49000, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 93

(056) 745-01-15

(056) 744-53-92

(056) 744-35-27

Виконавча дирекція Донецького обласного відділення Фонду

87510, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Луніна, 89

(0629)47-66-62

(0629)47-66-63

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виконавча дирекція Житомирського обласного відділення Фонду

10003, м. Житомир, вул. Перемоги, 7

(0412) 47-24-57

(0412) 47-24-62

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виконавча дирекція Закарпатського обласного відділення Фонду

88008, м. Ужгород, пл. Народна, 5

(0312) 61-68-85

(0312) 61-75-97

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виконавча дирекція Запорізького обласного відділення Фонду

69600, м. Запоріжжя, вул. Седова, 12

(0612) 34-13-21

(061) 212-66-90

(0612)34-00-57

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виконавча дирекція Івано-Франківського обласного відділення Фонду

76014, м. Івано-Франківськ,вул.Андрія Мельника, 11

(0342) 78-90-59

(0342) Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.      

Виконавча дирекція Київського міського відділення Фонду

04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, З О

(044) 206-14-31

(044) 206-14-32

(044) Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виконавча дирекція Київського обласного відділення Фонду

04070, м. Київ,  вул. Боричів Тік, З О

(044) 206-14-81

(044) Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виконавча дирекція Кіровоградського обласного відділення Фонду

25006, м. Кіровоград, вул. Кірова, 64

(0522) 24-59-37

(0522) Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виконавча дирекція Луганського обласного відділення Фонду

93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, пр. Радянський, 17

(06452) 4-23-92

(06452) Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виконавча дирекція Львівського обласного відділення Фонду

79015, м. Львів, вул. Героїв УПА, 73, корп. 8

(032) 277-70-02

(032) Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виконавча дирекція Миколаївського обласного відділення Фонду

54030, м. Миколаїв, пр. Леніна, 93

(0512) 58-09-98

(0512) Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виконавча дирекція Одеського обласного відділення Фонду

65013, м. Одеса, вул. В. Арнаутська,15

(048) 740-71-01

(048) 740-71-08

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виконавча дирекція Полтавського обласного відділення Фонду

36011, м. Полтава,вул. Гоголя, 34

(05322) 7-26-66

(0532) Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виконавча дирекція Рівненського обласного відділення Фонду

33028, м. Рівне, вул. Кавказька, 2

(0362) 69-01-23

(0362)Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виконавча дирекція Сумського обласного відділення Фонду

40022, м. Суми, пл. Троїцька, 5

(0542) 67-11-01

(0542) Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виконавча дирекція Тернопільського обласного відділення Фонду

46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 51

(0352) 52-27-78

(0352) Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виконавча дирекція Харківського обласного відділення Фонду

61200, м. Харків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, 3 під'їзд, 4 поверх

(057) 731-46-80

(057) Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виконавча дирекція Херсонського обласного відділення Фонду

73034, м. Херсон, вул. Репіна, 1

(0552) 33-56-09

(0552) 33-56-18

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виконавча дирекція Хмельницького обласного відділення Фонду

29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 18

(0382) 65-97-89

(0382)Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виконавча дирекція Черкаського обласного відділення Фонду

18016, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 18

(0472) 45-05-69

(0472) 45-03-68

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виконавча дирекція Чернівецького обласного відділення Фонду

58001, м. Чернівці, вул. Г. Артемовського, 19

(0372) 55-31-08

(0372) 55-27-14

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виконавча дирекція Чернігівського обласного відділення Фонду

14014, м. Чернігів, вул. Музикальна, 1-А

(0462) 67-84-91

(0462) 67-85-21

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Голос України, № 199, 28 жовтня 2015

Читати 980 разів Останнє редагування Останнє редагування 30 листопада 2015

Прокоментувати:

Переконайтеся, що ви вводите інформацію, де це зазначено (*) . HTML-код не допускається.

Гімн

gimn1

help

Контакти

Адреса: 03150, м.Київ, вул. Антоновича, 157

тел. +38 (044) 200-22-01

E-mail:  patriot-org@ukr.net

 Прес-служба:   044 200-22-01;  063 829-77-46

                         

Соціальні мережі

Партнери партії