Профтехосвіта. Її розвиток і проблеми
Ukrainian English French German Polish
Профтехосвіта. Її розвиток і проблеми www.osvitaua.com

Профтехосвіта. Її розвиток і проблеми Рекомендовані

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Серед основних соціально-економічних орієнтирів професійно-технічної освіти, що визначені програмою діяльності Уряду " Назустріч людям": створення належних умов для забезпечення країни якісним трудовим потенціалом шляхом професійної самореалізації особистості, задоволення її потреб у професійних освітніх послугах, надання якісної професійно-технічної підготовки впродовж усього життя з урахуванням вимог ринку праці, забезпечення трудоресурсної безпеки країни.

Існуюча система підготовки робітничих кадрів в Україні має бути приведена у більш сучасну та ефективну відповідність до потреб економіки країни та потреб у робочій силі у всіх професійних сферах.
 
Соціально-економічні зміни в Україні, збільшення інвестицій у розвиток виробництва і соціальну сферу створюють передумови розширення професійно-технічного навчання і масштаби підготовки робітників, що суттєво впливає на стан професійно-технічної освіти.
 
В останні роки в Україні продовжується погіршення якості трудового потенціалу, постійно зростає ступінь старіння робочої сили, що створює певні перешкоди для нормалізації процесів відтворення робочої сили. При цьому, якість підготовленості робочої сили у більшості випадків не відповідає сучасним вимогам щодо її професійно-освітньої підготовки, мобільності та економічної активності в цілому. Вже в 2015 році потреба промисловості у кваліфікованій робочій силі в більшості регіонів України задовольниться лише до 40 відсотків.
 
За результатами проведеного аналізу з’ясовано, що балансу між попитом і пропозицією на кваліфіковані робітничі кадри на ринку праці не досягнуто. Спостерігається з одного боку дефіцит робітничих кадрів за рядом професій, з іншого – їх перенасичення за іншими професіями, що обумовлює необхідність визначення політики професійно-технічної освіти в умовах ринкових відносин, яка б була зорієнтована на задоволення потреб особистості в професійно-технічній освіті та забезпечення ринку праці кваліфікованими робітничими кадрами.
 
В країні функціонує 941 професійно-технічний навчальний заклад, в т.ч. 182 вищих професійних училищ та центрів професійно-технічної освіти, 441 професійний ліцей. На базі 60 ПТНЗ створено центри із впровадження інноваційних технологій. Розпочато роботу щодо створення аналогічних навчально-практичних центрів у сфері побуту, зварювальному виробництві, машинобудуванні та сільському господарстві.
 
Щорічно професійним навчанням охоплюється близько півмільйона юнаків та дівчат. Також здійснюється підготовка (перепідготовка) незайнятого населення за замовленням служб зайнятості, що становить 16 тис. чол. Дві третини учнів поряд з професією здобувають повну загальну середню освіту, кожний другий за час навчання здобуває дві і більше професій. Це підвищує мобільність випускників на ринку праці.
 
Навчально-виробничий процес професійно-технічних навчальних закладів забезпечує 49 тис. педагогічних працівників, в т.ч. 24 тис. майстрів виробничого навчання та 18 тис. викладачів. В той же час укомплектованість ПТНЗ майстрами виробничого навчання фактично становить 85 відсотків, викладачами – 90 відсотків.
 
Поряд з тим, у системі професійно-технічної освіти існує ряд проблем, що потребують негайного вирішення.
 
Гострою проблемою є питання оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних училищ, яка більш ніж на 80 відсотків морально і фізично застаріла, що суттєво впливає на якість підготовки робітничих кадрів. Незадовільний стан будівель і споруд системи професійно-технічної освіти, більше 70 відсотків яких потребує капітального ремонту. Нагальним питанням залишається запровадження у професійно-технічних навчальних закладах енергозберігаючих технологій, що у свою чергу дасть можливість скоротити витрати на енергоносії.
 
Актуальними залишаються питання соціального захисту учнівської молоді (14,8 тис. дітей-сиріт, 300 тис. дітей, які потребують додаткової соціальної підтримки).
 
Метою сучасної професійно-технічної освіти є створення належних умов для забезпечення країни якісним трудовим потенціалом шляхом задоволення потреб особистості, суспільства і держави в освітніх послугах з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації різних категорій населення з урахуванням вимог ринку праці; забезпечення якісної і безоплатної первинної професійно-технічної освіти, соціального захисту учнівської молоді, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників; формування творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її потреб, інтересів і здібностей.
 
Основними завданнями є:
 
- забезпечення економіки країни кваліфікованими кадрами з урахуванням потреб ринку праці та громадян; збалансування попиту і пропозицій робочої сили на ринку праці з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку економіки;
 
- вдосконалення системи управління професійно-технічною освітою; розвиток соціального партнерства, залучення та участь роботодавців у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації робітничих кадрів, вдосконалення системи професійного навчання на виробництві;
 
- створення загальнодержавного нормативного, наукового та інструктивно-методичного супроводу професійно-технічної освіти держави;
 
- створення навчальних закладів із впровадження інноваційних технологій, забезпечення їх новими зразками техніки, обладнання, інструментом; проведення капітальних ремонтів будівель і споруд;
 
- оновлення змісту професійно-технічної освіти шляхом розробки державних стандартів нового покоління (на основі накопичення компетенцій), національної системи кваліфікацій, інтелектуалізації та наукового забезпечення професійно-технічної освіти, інформатизація та комп’ютеризація навчально-виробничого процесу, впровадження науково-технічних досягнень та новітніх технологій;
 
- вдосконалення та створення відповідних умов щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійно-технічної освіти, впровадження обов’язкового їх стажування в умовах сучасного виробництва;
 
- посилення соціального захисту учасників навчального процесу;
 
- поглиблення міжнародного співробітництва у галузі професійно-технічної освіти.
 
Виконання основних завдань забезпечить:
 
- кваліфікованими робітничими кадрами ринок праці країни;
 
- вдосконалення системи управління професійно-технічною освітою;
 
- оновлення державних стандартів професійно-технічної освіти, їх варіативність та індивідуалізацію;
 
- неперервність професійно-технічної освіти та її випереджувальний характер;
 
- рівний доступ до здобуття якісної професійно-технічної освіти різними категоріями населення;
 
- взаємозв'язок процесу професійно-технічної освіти з реструктуризацією та подальшим розвитком економіки і зайнятістю населення;
 
- інтеграцію професійно-технічної освіти, науки і виробництва;
 
- участь роботодавців у формуванні трудового потенціалу країни, розвиток професійного навчання персоналу на виробництві;
 
- професійно-технічні навчальні заклади інноваційними технологіями, новими зразками техніки, обладнання, інструментом, здійснення модернізації матеріально-технічної бази, проведення капітальних ремонтів будівель і споруд.
 
Член Президії політради Політичної Партії "ПАТРІОТ"
Світлана Нікуліна
Читати 1087 разів Останнє редагування Останнє редагування 31 березня 2016

Прокоментувати:

Переконайтеся, що ви вводите інформацію, де це зазначено (*) . HTML-код не допускається.

Гімн

gimn1

help

Контакти

Адреса: 03150, м.Київ, вул. Антоновича, 157

тел. +38 (044) 200-22-01

E-mail:  patriot-org@ukr.net

 Прес-служба:   044 200-22-01;  063 829-77-46

                         

Соціальні мережі

Партнери партії