Версія для друку

Україні потрібен перепис населення

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Перепис населення – це свого роду ревізія як кількості наявного населення, так і його складу за національними, мовними, релігійними, соціальними та іншими ознаками.  Це не тільки сухі статистичні дані, а й процес виявлення тенденцій, закономірностей розвитку соціальних та економічних явищ у суспільстві, їх зв’язку між собою та взаємозалежності. 
 
Перепис – наче дзеркало відображає всі зрізи суспільства, стан його розвитку та основні показники соціального життя. 
 
Інформація про населення тісно пов’язана з розвитком практично всіх галузей економіки, без неї неможлива розробка ефективної соціальної політики в державі. Зокрема, знання  про чисельність працездатного населення необхідні для розрахунку масштабів його зайнятості, а  інформація про його професійний склад  потрібна для визначення сфер застосування фаховості. Відомості про чисельність дітей дошкільного та шкільного віку є важливими для визначення необхідної кількості дошкільних та шкільних закладів, а дані про людей похилого віку, пенсіонерів та інвалідів – для розробки ефективних механізмів та заходів по забезпеченню їх соціальними гарантіями. 
 
Дані про населення потрібні для  житлового будівництва, охорони здоров'я, транспорту, торгівлі, промисловості та багатьох інших галузей. 
 
А сьогодні, в умовах іноземної агресії та розрухи, особливо актуальними є  відомості про смертність населення, його механічний рух або міграцію. 
 
Перший повноцінний перепис населення, яке проживало на території України у межах Російської імперії, відбувся у січні 1897 року, а останній і одночасно перший за часів незалежної України - 5 грудня 2001 року. 
 
Всього за даними різних джерел з  1897 по 2001 роки на території України відбулося 13 переписів населення:
 
1897 Російська імперія
1900 Австро-Угорська імперія
1926 Радянський Союз
1930 Румунія
1930 Чехословаччина
1931 Польща
1937 Радянський Союз
1939 Радянський Союз
1959 Радянський Союз
1970 Радянський Союз
1979 Радянський Союз
1989 Радянський Союз
2001 Україна
 
Перепис  населення 1897 року, зазначають історики та науковці,  був проведений на високому рівні і містив у собі  питання про рідну мову,  за яким визначалася національність.
 
В Австро-Угорському переписі питання про рідну мову вже не було, а  національна приналежність визначалася за релігійною ознакою.
 
Перший перепис населення у Радянському Союзі, проведений у 1926 році, досі вважається «найкраще організованим і професійно проведеним», а от дані перепису 1937 року були визнані сфальсифікованими, в результаті чого фахівці, які його проводили, були  в більшрсті своїй розстріляні.  Фахівці вважають, що причинами таких подій стали вкрай високий відсоток «віруючих» громадян, що вказувало на провал атеїстичної пропаганди в  СРСР, а також надзвичайно низький показник чисельності українського населення, що підтверджувало великі людські втрати під час голоду 1932-1933 років. 
 
Результати проведеного у  1939 році повторного перепису населення були визнані «правдивими», оскільки вони "збільшували" кількість українського населення, у порівнянні з попереднім переписом, на півтора мільйони. За даними вказаних тьох переписів кількість українського населення в СРСР складала:
 
- 29 018 187 чоловік у 1926 році,
- 26 421 212  - у 1937 році,
- 28 111 007 чоловік у 1939 році. 
 
Очевидно, що за такою «статистикою» ховався намір  утаїти факт Голодомору в Україні, хоча деякі фахівці вважають більш ймовірною причиною для дискредитації результатів перепису 1937 року саме релігійне питання.  Так, на той час визнали себе віруючими 55,3 млн. людей  або 56,7% населення СРСР старше 16 років, що безумовно резонувало  з прийнятою у 1936 році новою Конституцією СРСР, яка  декларувала побудову нового, явно не релігійного, суспільства. 
 
Починаючи з 1959 року, переписи населення в СРСР проводились регулярно, майже кожних 10 років. Їх результати мало відрізнялись один від одного і відображали в основному зростання населення, покращення добробуту, підвищення освіти.
 
Відповідно до резолюції Економічної і Соціальної Ради Організації Об'єднаних Націй від 19 листопада 1995 року щодо проведення країнами-членами ООН у період 1995-2004 років національних переписів населення, в Україні 5 грудня 2001 року відбувся перший і єдиний Всеукраїнський перепис населення. 
 
Метою його проведення було одержання об'єктивної інформації про зміни, які відбулися в соціально-економічному житті та  устрої України після набуття статусу незалежності, а також створення інформаційної бази демографічних та соціально-економічних даних щодо населення держави – його чисельності, національного та мовного складу, розподілу за віком і статтю, рівнем освіти і професійної приналежності, міграційною активністю тощо, як по країні в цілому, так і за всіма її адміністративно-територіальними одиницями.  
 
За результатами Всеукраїнського перепису 2001 року населення України становило 48,457 мільйони чоловік.  
 
За даними поточного обліку, на початок квітня 2014 року чисельність населення знизилася до 45,378 мільйони чоловік. 
 
Після окупації Росією АР Крим і Севастополя, де РФ провела у жовтні 2014 свій «перепис», показник населення України без зазначених територій станом на 1 листопада 2015 року уже склав 42,789 мільйона чоловік. 
 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України №1323 від 16 грудня 2015 року внесені зміни до розпорядження №581 від 9 квітня 2008 року, яке передбачало проведення перепису населення в Україні ще у 2011 році. Проте в 2010 році Кабмін переніс проведення перепису населення на 2012 рік, у жовтні 2012 року - на 2013 рік, а у вересні 2013 року - на 2016 рік. 
 
Тепер черговий Всеукраїнський перепис населення запланований на 2020 рік, хоча впевненості, що він буде проведений у зазначений час, також нема. 
 
Чому українські можновладці відтягують проведення перепису – питання швидше риторичне, бо жодними проблемами чи затратами це виправдати неможливо! 
 
Ситуація із перенесеннями перепису є непристойною. Україна – одна із небагатьох країн, що випали з десятирічного світового циклу проведення переписів населення. Це неправильно і непрактично!
 
Держава повинна усвідомлювати реальний стан чисельності населення в країні, бо це впливає на фіскальну політику, на планування видатків соціального спрямування, на демографічну політику в країні та розбудову держави Україна в цілому!
 
Галина Іванівна Климович, заступник Голови Політичної Партії "ПАТРІОТ"
 
Читати 639 разів Останнє редагування Останнє редагування 20 липня 2016